Digitala, kvalitetssäkrade lärresurser kopplade till LGR 11

Film: Likvärdig undervisning

En undervisning där alla kan delta oavsett förkunskaper; hur formar man den när det gäller praktiska ämnen i allmänhet och ämnet idrott i synnerhet?

Nu kan du få planeringsstöd via film i praktiska ämnen. Först ut är ämnet idrott och du hittar den på skolverkets hemsida

Film: Likvärdig undervisning i idrott och hälsa (24 min)

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25