Digitala, kvalitetssäkrade lärresurser kopplade till LGR 11

MatteStaffan – om arbetet med Fridtjuv

–Min förhoppning är att det arbete som jag lägger ned hos Fridtjuv ska ge fler lärare och elever möjligheter att på ett tidseffektivt vis nå fram till lärresurser som är aktuella och håller en hög kvalitet. Skoldagen är oftast stressig, både för lärare och elever, och det gäller då att kunna hitta bra material.

Styrkor och upptäckter: Att det finns så mycket som håller hög kvalitet. Många specialister och sakkunniga inom olika organisationer lägger ut information och uppgifter som dessutom är designade för skolan. Mycket är på engelska men det går ju att tänka att man arbetar mer övergripande med fysik och engelska. Många lärare lägger ut fina arbeten i form av bloggar, filmer, lektionsplaneringar etc- vilka är goda lärresurser. Som lärare ger det mig möjlighet att ta del av andras erfarenheter och kunskaper, gratis fortbildning.

Utmaningar: Att kunna sortera och välja ut de saker som håller hög kvalitet. det finns mycket bra material men det behöver sorteras och märkas upp för att ge läraren och eleven en möjlighet till ordning och struktur. Man behöver också ha koll på vad som händer på de olika sidorna, en del saker blir inaktuella, länkar slutar fungera osv.

Staffan Rydberg, Guldkroksskolan i Hjo.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25