Digitala, kvalitetssäkrade lärresurser kopplade till LGR 11

Skriv med oss!

Fridtjuv söker nu förstelärare och ämneskunniga pedagoger som kan arbeta självständigt med att skapa lektionsplaneringar utifrån vår länkdatabas. Du skriver huvudsakligen för grundskolan och ska ha känsla för struktur och vara väl insatt i läroplanen.Tillsammans lägger vi upp tidplan och delmål för de ämnen du vill ta ansvar för. Du får betalt efter varje godkänd leverans.  Maila oss och berätta vilket ämne som just du är expert på!

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25