Digitala, kvalitetssäkrade lärresurser kopplade till LGR 11

Reflektioner från SETTmontern!

synpunkter från besökare

– mer tid för mig som lärare
– tydligt förankrat i läroplanen
– underlättar tvärämnesundervisning
– varierat och annorlunda material
– lätt att följa instruktioner
– bra struktur för individanpassning
– så enkelt
– visuellt tilltalande
– roligt och intressant

 

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25