Digitala läromedel, kvalitetssäkrade lärresurser kopplade till Lgr11

Just nu finns 747 lektioner

Årskurs

Ämne

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25