Digitala läromedel, kvalitetssäkrade lärresurser kopplade till Lgr11

Kontakt

Fridtjuv AB
Norra Vallgatan 90
211 22 Malmö

Susanna Lundgren
Redaktör
Tel. +46 730-77 31 54
susanna.lundgren@fridtjuv.se

Claes Nordström
Redaktör
Tel. +46 735 25 24 01
claes.nordstrom@agi.se

Peter Ollén
VD
Tel. +46 730 298 733
peter.ollen@fridtjuv.se

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25