Digitala läromedel, kvalitetssäkrade lärresurser kopplade till Lgr11

Kontakt

Mediapoolen Västra Götaland AB
Gustav Adolfs gata 36
541 45 Skövde

Mediapoolen driftar sidan tillfälligt fram till hösten 2021
Efter detta försvinner lektionerna i sin nuvarande form och nås enbart genom Digital Pedagogik.

Frågor: info@mediapoolen.se

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25