Teknik åk 7-9

3Dprint i praktiken

Start

Titta på filmklippet ”amazing items” och låt dig inspireras. Går det att skriva ut vad som helst? Fördelar/nackdelar?

Titta på genomgången om hur en 3D skrivare fungerar. Vad skiljer från en vanlig skrivare? Skriv tillsammans ned ord och begrepp som tillhör ämnet teknik.

Läs artikeln om 3Dskrivare. Känner du igen beskrivningen från filmerna? Finns det nya begrepp i artikeln?

Arbetspass

I Norge har åttondeklassare fått prova att arbeta med 3D teknik i skolan. Läs artikeln om deras projektarbete. Diskutera i grupp hur ni skulle kunna göra likadant. Vad verkar svårt? Vad verkar lätt?

Ta del av filmklippet som visar hur man gör en enkel ritning.

Arbeta i grupp eller i par. Gör en enkel skiss över byggnader som ni sedan ska skapa i 3D. Om inte klassen har bestämt tema så kan ni tex ta en känd byggnad, ert eget kvarter eller er skola. Använd fantasin!

I länkarna bredvid hittar ni exempel på konstruktioner som skolelever gjort. Titta och bli inspirerad!

Det kan vara bra att ha koll på hållfasthet innan ni går vidare med era ideer. Titta på filmklippet och få reda på hur en byggnadsingenjör arbetar.

Ta hjälp av er lärare hur ni går vidare med er skiss och hur ni ska göra för att skriva ut den rent praktiskt.

Avslut

Ni ska redovisa er konstruktion i klassen. Skriv ned vad som varit svårt, vad som varit lätt och om det blev som ni tänkt.

Varför behöver man en 3Dskrivare? Titta på filmen och reflektera. Skriv sedan ett brev till din kommun med temat ”därför behöver vi en 3Dskrivare på skolan”. I brevet ska du motivera varför och ge exempel på hur man kan lära sig saker genom att arbeta med 3Dteknik.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25