Franska, Moderna språk åk 7-9

À la gare

Start

Titta på filmklippet (6 min) och lyssna på samtalen som utspelar sig på en tågstation. Lär dig hur du beställer och köper en biljett och träna begrepp som klockslag och tid på franska.

Repetera och träna ord och begrepp som du träffat på i filmklippet.

Arbetspass

Lyssna, säg efter och öva att stava fraserna. Texten blir synlig när man klickar på luckorna.

Skriv en egen kort dialog utifrån det du har lärt dig i området A la gare. Skriv direkt i länken bredvid och lämna in en kopia till din lärare.

Avslut

Läs/spela upp din resedialog för övriga i klassen.

Fördjupning

Forska om olika platser i Frankrike! Berätta för varandra om de olika orterna!

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25