Slöjd åk 7-9

Att svarva en skål

Start

Se filmen som är 14 min 28 s lång om hur man svarvar. Skriv ner säkerhetsråden i ditt häfte.

Titta på filmen som visar hur man svarvar en skål. Filmen är 10 min 18 s lång.

Skriv en arbetsgång som du ska följa när du tillverkar din skål. Lämna in till din lärare.

Arbetspass

Svarva din skål i svarven. Tänk på säkerheten. Under tiden ska ni andra förbereda en muntlig redovisning om det material som ni använder er av. Ni får gärna använda nätet för att söka information.

Avslut

Hur blev din skål? Blev den som du hade förväntat dig? Varför? Varför inte? Motivera svaret som du skriver i ditt häfte.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25