Engelska åk 7-9

Australia

Start

Top 10 amazing facts about Australia. Läs igenom frågorna på PDF bladet innan ni tittar på filmen.

Titta på filmen så många gånger du behöver och besvara frågorna.

Arbetspass

Läs igenom faktatexten om Australien. Välj ut det du tycker är mest intressant och använd max 10 minuter till att söka mer fakta. Skriv en kort text på engelska kring det som du valde.

Lyssna och följ med i texten när Rebecka berättar om hur en typisk australiensare är. Gör de tillhörande interaktiva övningarna Vocabulary quiz och Comprehension quiz. Klicka sedan på Script notes och öva in fraserna både skriftligt och uttalsmässigt.

Famous people from Australia. Lyssna på Shirley när hon berättar om Ned Kelly och sedan när Nick berättar om Ian Thorpe. Gör de tillhörande interaktiva övningarna Vocabulary quiz och Comprehension quiz. Lär dig även fraserna i Audio notes.

Avslut

Vilket av det som du arbetat med runt Australien tycker du har varit mest intressant? Förbered en kort presentation där du muntligt motiverar ditt val på engelska.

Fördjupning

Välj en av legenderna som du hittar via länken. Skriv en sammanfattning av den du har valt på engelska. Gör en illustration som du tycker återspeglar den legend du har valt. Förbered en presentation.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25