Samhällskunskap åk 4-6

Barnkonventionen

Start

Diskutera i klassrummet vad FNs barnkonvention egentligen innebär. Titta sedan på filmen om FNs konvention för barns rättigheter

Gör den interaktiva quizen från Rädda Barnen: Vad kan du om barnkonventionen?

Arbetspass

Fördjupa dig i en eller två paragrafer. Du ska sedan med egna ord och bilder illustrera vad paragrafen har för innebörd.

Vill du ha hjälp att läsa upp? Klistra in texten från en paragraf för att få den uppläst.

Avslut

Visar upp och berätta för klassen vad din paragraf i barnkonventionen innebär. Diskutera i klassen. Uppfattar alla paragrafen på samma sätt? Sätt upp illustrationen i klassrummet.

Fördjupning

Spela ”Livets lotteri”. Fundera på hur ditt liv hade varit om du hade fötts i ett annat land. Använd internet och ta reda på hur barn har det i det landet du har fått.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25