Religion åk 7-9

Buddhismen

Start

Gå till länk och ta del av en inledande presentation om buddhismen. Berätta kort om Siddharta Gautama!

Arbetspass

Gå till länk och följ en bra genomgång av buddhismen och intressanta jämförelser med hinduismen. Arbeta därefter med de länkade frågorna!

Den gemensamma benämningen på de buddhistiska skrifterna är ”Tipitaka”som betyder ”tre korgar”. Gå till länk och redogör för innehållet i dessa.

Avslut

Människans liv är ett enda lidande. Vad menade Buddha med detta? Vilka är de fyra ädla sanningarna? Vilken roll spelar kvinnorna inom buddhismen Gå till länk och studera! Arbeta sedan med uppgifterna och frågorna!

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25