Teknik åk 4-6

Ficklampan

Start

Titta på filmen som visar hur man konstruerar en enkel ficklampa. Det är mycket viktigt att du för anteckningar under tiden som du tittar på filmen för att du sedan ska kunna bygga din egen ficklampa.

Arbetspass

Sätt er i grupper om mellan 2-4 i vardera grupp. Läraren kommer plocka fram det material som ni behöver för att arbeta fram en ficklampa. Konstruera ficklampan och fundera sedan i gruppen på vad man kan använda en ficklampa till. Skriv in i era respektive teknikhäften vilka användningsområden ni kommer fram till i gruppen.

Avslut

Testa de ficklampor som ni har tillverkat. Fungerar de? Om inte, varför tror ni att ficklampan ni tagit fram inte fungerar?

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25