Svenska åk 7-9

Högmod

Start

Läs prosatexten. Gå igenom ord och förklara begrepp. Vad handlar texten om? Vilken känsla får du när du läser? Vem är mannen? Vem är kvinnan?

Vad betyder begreppet högmod? Läs förklaringen i länken bredvid.

Arbetspass

Läs texterna om Ikaros. Hur skiljer sig texterna åt rent stilmässigt? Var i finns högmodet? Arbeta med frågorna till sagan som finns i länken Ikaros-saga.

Arbeta med frågeställningarna och övningarna som du hittar i länken på djupet.

Avslut

Hitta en bild som enligt dig visar begreppet högmod. Du ska kunna berätta om bilden och motivera varför du menar att den är ett exempel på högmod.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25