Historia, Musik, Samhällskunskap åk 7-9

Imagine

Start

Lyssna på en av pophistoriens mest berömda låtar, John Lennon’s Imagine. Vilket budskap har låten? Diskutera!

Arbetspass

Studera den svenska fredsrörelsens historia. Vilka var rörelsens främsta mål under den första tiden av dess verksamhet?

Redogör för några av de engagemang som Svenska Freds har varit delaktiga i efter andra världskriget!

Ta reda på vilka internationella organisationer som arbetar med frågor kring begreppen fred och frihet. Sök själv på nätet samt använd länkarna här bredvid.

Diskutera i klassen om aktuella händelser i världen som på något sätt kan kopplas till begreppen Fred och Frihet. T.ex. kriget i Syrien, flyktingströmmarna till Europa, terrorattackerna i Paris.

Öva in ett enkelt ackompanjemang och försök därefter att sjunga låten till detta komp, alternativt arbeta i par där ni turas om med sång/ackompanjemang.

Öva in ett enkelt ackompanjemang och försök därefter att sjunga låten till detta komp, alternativt arbeta i par där ni turas om med sång/ackompanjemang.

Avslut

Sjung, med stöd i länken, ”tillsammans med John Lennon” i originaltonarten B-Dur. Finns det elever med tillräckliga instrumentkunskaper i piano/gitarr kan dessa med fördel spela med i kompet.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25