Bild åk 4-6

Impressionismen

Start

Läs texten om August Renoir och svara på frågorna. Hur skulle du beskriva impressionismen utifrån informationen du får i texten? Vilka andra impressionistiska konstnärer nämns i texten?

Arbetspass

Teckna två likadana teckningar. Ta gärna inspiration från tidningar eller böcker. Skildra liksom
impressionisterna något vardagligt från din samtid. Motivera varför du valde det motiv du valde.

Färglägg dina teckningar med prickmetod. Den ena teckningen ska föreställa dagtid, den andra ska föreställa nattetid. Diskutera i klassen vilka
färger som passar till dagtid respektive nattetid.

Avslut

Titta på målningen i länken bredvid och gör en bildanalys utifrån instruktionerna. Gör sedan en bildanalys på en av dina klasskamraters målningar.

Fördjupning

Titta gärna på filmserien om impressionisterna! Den tar cirka tre timmar.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25