Samhällskunskap åk 7-9

IT-skandalen på Transportstyrelsen

Start

IT-skandalen på Transportstyrelsen har varit ett återkommande ämne i nyhetsflödet efter att det avslöjades under sommaren. Här nedan lär du dig vad det var som egentligen hände och vilka konsekvenser det kan få när säkerhetsklassad information i Sverige läcker till andra länder.

Arbetspass

Leta fram och läs stycket ”Omfattning”. Vilka datauppgifter på Transportstyrelsen som kan ha läckts? Skriv upp ord som du är osäker på betydelsen av och ta reda på innebörden. Diskutera sedan i klassen på vilket sätt dessa skulle kunna hota rikets säkerhet.

Avslut

Läs två experters åsikter om IT-läckan och dess konsekvenser. Fundera sedan fritt över följande frågeställningar: Varför är det viktigt att ett land har säkerhetsklassad information? Vilka konsekvenser kan läckan på Transportstyrelsen få? Placera er i mindre grupper och stolpa upp era bästa svar. Presentera sedan inför klassen vad ni kommit fram till.

Fördjupning

Omfattningen på Transportstyrelsens IT-läcka har bland annat jämförts med två tidigare spionaffärer. Fördjupa dig i tidigare skandaler genom historien som hotat rikets säkerhet. Först ut spionen Stig Bergling.

Lyssna på dokumentären om spionen Stig Bergling.

Läs om översten Stig Wennerström som innan han avslöjades hann läcka över 20 000 sidor hemlig information till Sovjetunionen.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25