Geografi åk 4-6

Jordens inre krafter

Start

Gå till länk och se filmen om vulkaner och hur dess uppkomst hänger ihop med kontinentalplattornas rörelser över jordklotet.

Arbetspass

Gå till länk och läs igenom texten. Tänk sedan att du ska förklara ordet vulkan i ett uppslagsverk. Skriv en kortfattad sammanfattning av länkens text.

Gå till länken med övningar och försök reda ut de olika begreppen. Gör om övningarna tills du känner dig säker.

Gå till länk, ladda ner och gör uppgifterna i arbetsbladet.

Avslut

I länken bredvid finns nämns ett antal kända vulkaner. Välj ut en av dem, leta reda på fakta gör en sammanfattning och redovisa för klassen.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25