Geografi åk 4-6

JORDENS NATURRESURSER: Energikällor

Start

Vad menas med förnybara och icke förnybara energikällor?
Gå till länk och läs om begreppen. Gör sedan en lista på vilka energikällor som är förnybara och vilka som är icke förnybara.

Arbetspass

Följ med en vattendroppe på sin resa i filmklippet bredvid.(ca 4 min). Förklara hur vattnets energi omvandlas till elkraft.

Gå till länk, se filmen (ca 2,5 min) och svara sedan på följande:
Vid vilka vindstyrkor arbetar vindkraftverken som bäst?
Vad är det som förmodligen blir nästa steg inom vindkraftsutveckling?

Solens energi kan tas tillvara med hjälp av solfångare eller solceller. Se filmen ( ca 7.5 min, OBS dansk, men tydlig, speakerröst) och få kunskap om solen som energikälla. Skriv ner skillnaden mellan solfångare och solceller.

Olja. Hur bildades den? Hur blir olja värme?
Gå till länk och läs informationen om olja. Arbeta därefter med övningsuppgifterna.

Gå till länk och se en kort presentation (ca 1.45 min) om en av världens största oljeriggar.

Vilka är de svenska kärnkraftverken och var finns de? Gå till länk och få svaren (ca 2 min). Försök att ge en enkel förklaring på hur denna energikälla omvandlas till elkraft.

Vågenergi. Gå till länk och se filmen (ca 2,5 min ) som förklarar principen för vågenergi men också om hur man tänker för att få den effektivare i framtiden.

Avslut

Gå till länk och se en sammanfattning (ca 4,5 min) om energikällor.
Gör en tabell och sätt upp fördelar respektive nackdelar för de olika energikällorna.

Fördjupning

Försvara jordens framtid.
Gå till länk och spela spelet Planeträddarna. Be din lärare gå igenom anvisningarna först.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25