Geografi åk 4-6

JORDENS NATURRESURSER: Energikällor

Start

Vad menas med förnybara och icke förnybara energikällor?
Gå till länk och läs om begreppen. Gör sedan en lista på vilka energikällor som är förnybara och vilka som är icke förnybara.

Arbetspass

I det här programmet (16:09 min) tittar vi närmare på de energikällor vi har på jorden. Vi får även lära oss om de fördelar och nackdelar som finns med olika energikällor.

Programmet (10:07 min) visar hur man gör idag för att hitta nya oljekällor, hur man gör för att få upp oljan, samt vad det finns för olika typer av oljor. Vi lär oss också om hur mineraloljan bearbetas genom destillering för att kunna användas av oss som t.ex. bränsle och råvara inom den kemiska industrin.

Avslut

Gå till länk och se ytterligare en film (13:59 min) om energikällor.
Gör en tabell och sätt upp fördelar respektive nackdelar för de olika energikällorna.

Fördjupning

Försvara jordens framtid.
Gå till länk och spela spelet Planeträddarna. Be din lärare gå igenom anvisningarna först.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25