Moderna språk, Spanska åk 7-9

La familia

Start

Se videoklippet med en introduktion av olika familjeord. Lyssna 2-3 gånger och skriv ner så många ord som möjligt.

Arbetspass

Här kan du kontrollera om du stavat rätt på orden du antecknade. Träna in de vanligaste familjeorden.

Gör en egen ordlista i ditt dokument eller anteckningsblock, och fyll på med ord du tycker saknas.
Du hittar fler ord via länken.

Gör ett eget familjeträd där du skriver namn och ålder på personerna. Använd gärna bilder också.

Skriv en text till ditt familjeträd. Berätta vad dina familjemedlemmarna heter och hur gamla de är. Då behöver du välja rätt form av verben llamarse (att heta) och tener (att ha)*. Ta hjälp med formuleringar från videoklippet. Börja din text med: Esta es mi familia… Hur man böjer TENER och LLAMARSE ser du i länkarna.

Öva in din text så att att du kan berätta om din familj enbart med hjälp av ditt familjeträd. Redovisa inför gruppen, i smågrupper eller spela in.

På spanska säger man: Jag ”har” 15 år. istället för Jag är 15 år. Alltså måste verbet tener – att ha användas.

Avslut

Se videoklippet där Eva frågar sina föräldrar om deras föräldrar och syskon.
Skriv upp vilka frågor hon använder och fråga sedan varandra i gruppen.

Extra

Byt text med en kamrat och läs sedan varandras texter. Träna sedan på att presentera din kamrats familj. Då behöver du kunna använda GENITIV, får du veta i videogenomgången.
Du börjar genom att säga: Esta es la familia de mi compañero ”Martín”. La mamá de Martín se llama….

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25