Musik åk 4-6

Musiken i religionen

Start

Hör religion och musik ihop?

Musikens första riktiga kontakt med den kristna religionen kom med den gregorianska sången på medeltiden så kallad liturgisk sång.
Gå till länk och lyssna hur det kunde låta i början av medeltiden.

Arbetspass

Under århundradens lopp är det många tonsättare som ägnat en stor del av sitt skapande till religionen och kyrkan.

En av de som betytt mest för utvecklingen inom kyrkomusiken är Johan Sebastian Bach.

Gå till länk. Studera tillsammans listan av hans verk. Här ser man, i verkens titlar, att en stor del av dessa har koppling till religionen.

Gå till länk. Lyssna en stund på ett av Bach´s mest spelade kyrkoverk, Juloratoriet, med text från Nya Testamentet. Lägg märke till att orkestern spelar på tidstypiska barockinstrument.

På väg in i populärkulturen.
En genre inom kyrkomusiken som bidrog till att bryta ”barriären” mellan den sakrala (kyrkliga, andliga) och den profana (värdsliga) musiken var den amerikanska gospelmusiken med rötter i slaveriet.
Gå till länk och ta del av svängig gospelmusik.

Gå till länk. Ladda ner arbetsuppgifterna och arbeta med dem.

Avslut

Även inom de andra stora världsreligionerna spelar musiken en stor roll.
Gå till de olika länkarna och lyssna. En del sångtexter är översatta till engelska vilket gör det lättare att förstå kopplingen till det religiösa.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25