Biologi åk 7-9

Nationella miljömål

Start

Se filmen ”vad är ett miljöproblem” (6 min). Resonera utifrån filmens innehåll, konkretisera och ge exempel på miljöproblem lokalt och globalt.

Ta del av Sveriges miljömål. Analysera bilderna och begreppen.
Vad är tydligt? Vad är svårt att förstå?

Förberedelse till nästa arbetspass: Fundera på vilket miljömål som ”känns” mest akut. Motivera varför.

Arbetspass

Välj ut de miljömål som ni vill arbeta med.
Låt varje elevgrupp/elev få ett mål att arbeta med.

Ta del av kommentarsmaterialet och se hur det går för just ”ditt mål”.

Ta reda på så mycket du kan om ditt miljömål. Du kan använda exempellänkarna som finns här eller söka fritt på egen hand.

Gör en sammanfattning med text och bild. Förbered en redovisning för övriga i klassen. I din redovisning ska du kunna förklara vad målet innebär och ge några exempel på ord och begrepp som tillhör miljömålet.

Avslut

Titta på filmklippet som innehåller kommentarer kring hur det går i arbetet att nå de nationella miljömålen. Vilka utmaningar finns? Vad har gått bra? Skriv en sammanfattning där det framgår hur du och din skola kan bidra till att Sveriges miljömål uppnås.

Extra

Hur klimatsmarta är ni i din klass? Logga in på länken bredvid och skapa klassens klimatprofil!

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25