Geografi åk 4-6

Nordens huvudstäder

Start

Titta på inledningsvideon (ca 3.40 min) för att se en snabb men tydlig presentation av de nordiska länderna.

Arbetspass

Skapa ett klasskonto på sajten ”Tour builder” och läs därefter lathunden till ”Tour builder”.

Använd Tour Builder för att göra en resa till Nordens huvudstäder

Välj ut någon/några lämpliga bilder från varje stad och komplettera med en kortfattad faktapresentation, tex befolkning, medeltemp mm.

Avslut

Se avsnittet om tre nordiska huvudstäder från TVserien Geografens testamente. Sammanfatta och prata om likheter/skillnader.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25