Historia åk 7-9

Ögonvittne – vem skriver historien?

Start

Definitionen av ordet ögonvittne kan vara:
”en person som med egna ögon sett eller upplevt en händelse, ofta dramatisk och ibland kopplad till något brott.”
Men hur säker kan man vara? Gå till länk och läs en kort sammanfattning från en avhandling om ögonvittnen!

Arbetspass

Vem är det som egentligen skriver historien? I länken bredvid skildras slaget vid Stalingrad både från ryska och tyska soldater. Läs de 6 första vittnesmålen, vem är det som berättar de olika vittnesmålen?

Avslut

Du ska nu ta del av ögonvittnesdramatik på tre olika platser. Arbeta i par och välj att fördjupa er i någon av länkarna.

Länk 1-Kunglig festmåltid med Ludvig den XIV:e 1671.
Länk 2- Bostons teparty 1773.
Länk 3-Upptäckten av den försvunne missionären Doctor Livingstone i Afrika 1871.

Översätt från engelska och försök skildra ögonblicket med en bild/skiss. Redovisa för övriga i klassen efter lärarens instruktioner.

Fördjupning

Gå till länk och ta del av en ögonvittnesskildring från attentatet i Nice den 14 juli 2016.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25