Religion åk 7-9

Religion och politik

Start

Det finns otaliga exempel i världshistorien på hur religion har påverkat politik, ibland med svåra konflikter som följd. Ett exempel är konflikten mellan islams två huvudgrenar, Sunni och Shia. Gå till länk och få en förklaring på skillnaden mellan dessa. Arbeta därefter med de efterföljande frågorna!

Arbetspass

Korstågen, 30-åriga kriget….Turkiet-Armenien… Israel-Palestina, Nordirland, Jugoslavien…Syrien…listan kan göras lång över konflikter där religionen på något sätt varit inblandad.
Gå till länk 1 och läs artikeln. Gå därefter till länk 2 och läs den artikeln. Diskutera därefter de båda skribenternas syn på religionens roll i konfliktsammanhang!

För många människor blev terrorattacken på World Trade Center den 11/9 2001 ytterligare ett kvitto på att det är religiösa motsättningar som ligger, och har legat bakom många av världens konflikter. Stämmer detta eller kan det till och med vara så att religion kan användas i ett fredsbyggande arbete? Gå till länk och läs artikeln om religion och konflikter. Diskutera därefter om religion verkligen spelar någon roll i konflikter!

Avslut

IS … politik eller/och religion? Många av dagens konflikter med religiös koppling riktas mot Islam. Gå till länk 3 och få svar på 9 frågor om IS. Gå därefter till länk 4 och läs om hur en islamsk hemsida ser på islam och terrorism!

Fördjupning

Gå till länk och ta del av föreläsningen som förklarar lite om judendomens historia och uppkomsten av Palestinakonflikten.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25