Religion, Samhällskunskap åk 7-9

Religiös identitet

Start

Genomgång i helklass, utforska länkarna tillsammans och diskutera. Vad innebär begreppen minoritet, etnisk minoritet och nationell minoritet?

Vilka är Sveriges nationella minoriteter?

Arbetspass

Titta på filmen om besöket hos Marcus. Fundera på frågorna i bilagan under tiden du tittar på filmen i länken.

Klassen delas i fem delar.

Låt varje grupp diskutera begreppen tro, folkgrupp, religionsfrihet, traditioner, fördomar.

Varje grupp ska skriva ned vad de anser att begreppen står för. Förbered redovisning.

Avslut

Hur anpassar man sin religion som minoritet i ett annat land? Varje grupp redogör för vad de kommit fram till i arbetspasset. Hitta gemensamma nämnare och försök svara på frågan ovan.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25