Samhällskunskap åk 4-6

Så styrs Sverige

Start

Se programmet från UR ́s serie Så funkar Sverige som förklarar demokratibegreppet och hur demokratin fick sitt riktiga fotfäste i Sverige.

Kan demokratin missbrukas ? Ge exempel på hur!

Arbetspass

Gå in på regeringskansliets hemsida och studera hur Sverige styrs på den nationella nivån. Gör en sammanställning av riksdagens olika uppgifter.

Gå in på riksdagens hemsida och redovisa riksdagens politiska partier samt deras partiledare.

På riksdagens hemsida under rubriken ”val till riksdagen” finns en underrubrik ”frågor och svar” med fyra frågor om riksdagsvalet. Använd frågorna och lär in svaren.

Avslut

Gå återigen in på riksdagens hemsida. Välj ett parti och gå in på detta partis hemsida. Försök hitta några saker som partiet anser är viktiga för skolan.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25