Matematik åk 4-6

Skala

Start

Titta på filmen om skala.
Diskutera och ge exempel:
När använder man förminskning?
När använder man förstoring?

Arbetspass

Titta på filmen om förminskning.

Gör övningarna som du hittar i länkarna bredvid.

Titta på filmen om förstoring.

Gör övningarna som du hittar i länken bredvid

Öva på enhetsomvandlingar i länken på kartan.

Avslut

Gör den interaktiva övningen i länken bredvid. Utforska och undersök: Vad händer med ‘kuben’ när längdskalan ökar? Anteckna och redogör för dina upptäckter.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25