Svenska åk 4-6

Skriva insändare

Start

Titta på filmklippet som visar hur man skriver en insändare.

Läs insändarexemplet och diskutera vad som kännetecknar en insändare.

Arbetspass

Läs olika insändare, titta i galleriet bredvid. Titta
efter vilken rubrik insändarna har- stämmer innehållet överens med rubriken? Får man skriva precis vad man vill? Vilken insändare fastnar du för – motivera!

Nu ska du göra en egen insändare. Tänk på att följa instruktionerna i exemplen ovan. Välj ett ämne som du tycker är viktigt och angeläget.

Byt insändare med varandra och ge respons! I länken hittar du tips om hur du ger respons.

Avslut

Sammanfatta vad man ska tänka på när man skriver en insändare.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25