Matematik åk 4-6

Sträcka, tid och hastighet

Start

I den här lektionen lär du dig mer om begreppet hastighet och vilka metoder som du kan använda när du själv vill räkna ut medelhastigheten.

Om du någon gång har tittat lite extra noga på en hastighetsmätare i en bil så har du säkert sett att det står km/h. Det betyder att hastighet handlar om antal km (kilometer) och tid (h betyder hour vilket är timma på engelska). Hastighetsmätaren talar om hur många kilometer du kommer på en timma.

Räknemetoden som används är division. När du räknar fram hastigheten så måste du veta både sträckan (antal km) och tiden (antal timmar) . Antalet km divideras sedan med antal timmar och du får då fram medelhastigheten.

Är hastighet alltid km/h? Nej, hastighet handlar om sträcka delat med tid så du kan lika gärna räkna med meter och sekunder. Hastigheten skrivs då m/s och du kan säga meter per sekund.

Börja med att se och lyssna på filmen. Ni ska senare, i arbetspasset, genomföra samma sak som visas i filmen.

Arbetspass

Material: Måttband, tidtagarur och miniräknare. Saknas måttband så går det lika bra att stega upp sträckan.
Skriv av den tabell som visas i filmklippet (4 minuter in i filmen).

Mät tillsammans upp en sträcka på 100 meter. Saknas måttband så kan ni stega upp sträckan så att det blir ungefär 100 m. Arbeta parvis eller i mindre grupper. Avrunda tiden och skriv den med en decimal.

Ta tid när ni går sträckan 100 meter i vanligt promenadtempo. Skriv upp tiden i er tabell och beräkna tillsammans er medelhastighet.

Nu ska ni gå en gång till och er medelhastighet ska bli högre. Samtala med varandra om ni ska gå snabbare eller långsammare. Genomför promenaden och ta tid. Anteckna era resultat i tabellen och beräkna tillsammans er medelhastighet.

Nu ska ni gå en gång till och er medelhastighet ska bli lägre. Samtala med varandra om ni ska gå snabbare eller långsammare. Genomför promenaden och ta tid. Anteckna era resultat i tabellen och beräkna tillsammans er medelhastighet.
Tänk tillsammans och diskutera varför vi använder begreppet medelhastighet och inte enbart hastighet?
Extraövning om ni hinner: Undersök vilken högsta medelhastighet ni kan nå.

Vilken är medelhastigheten i Helix ? Arbeta parvis eller i mindre grupp.
Se på filmklippen och använd fakta från texten i länken. Arbeta sedan med övningarna 1-5.

Tio frågor om medelhastighet. Öva med hjälp av ett Quiz. Miniräknare är tillåten.
Frågorna är i övningsläge, det betyder att du får veta rätt svar direkt efter varje fråga. Öva tills du blir säker på svaren. Var noga med att försöka förstå svaren. Efter varje fråga ges feedback och förklaring.

Avslut

Vad har du lärt dig om medelhastighet ?
Samma frågor som förut men nu i testläge. Testläge betyder att du får dina frågor rättade efter avslutat test. Frågorna kommer inte i samma ordning som förut och svarsalternativen kastas om.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25