Kemi åk 4-6

Surt och basiskt

Start

I länken bredvid hittar du en genomgång med förklaring av begreppet syra och bas. Titta på filmklippet tillsammans och diskutera ord och begrepp.

Arbetspass

Vilka syror och baser känner du till? I vardagen använder du dig av en hel del kemikalier, titta på filmklippet och ta del av några vanliga syror och baser. Gör sedan en lista på de syror och baser du kommer ihåg.

Titta på filmklippet som visar olika experiment där man använder en indikator.
Sammanfatta med fem meningar vad du lärt dig.

I texten hittar du frågor och tillhörande svar om syror och baser. Läs igenom frågorna och kontrollera att du förstår svaren.

I länken finns ett nedladdningsbart häfte med instruktioner till laborationer. Din lärare väljer vilka delar du ska arbeta med- i grupp eller individuellt.

Avslut

Testa dina kunskaper om syror och baser i den interaktiva quizen som du hittar i länken bredvid.

Fördjupning

Ta reda på mer om begreppet försurning genom att titta på filmerna.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25