Engelska åk 7-9

The Nobel Prize

Start

Välj en av artiklarna om Alfred Nobels liv från Nobelprize.org och gör en kort sammanfattning kring honom. Det finns olika svårighetsgrad på texten och möjlighet att få den uppläst via nästa länk.

För att få texten uppläst kopierar du texten och klistrar in i rutan via länken bredvid.

Arbetspass

2016 års stora skräll i Nobelsammanhang var att Bob Dylan tilldelades litteraturpriset. Läs BBC:s artikel och plocka ut ord du inte förstår. Öva in orden.

Om du vill ha texten uppläst kopierar du och klistrar in texten i rutan via länken bredvid.

Klicka på sången och lyssna. Läs sedan ”Lyrics”. Vad betyder texten för dig? Skriv ett kort stycke på engelska om hur du tolkar texten. Jämför din tolkning med en klasskamrats.

Avslut

Välj en Nobelpristagare som du inte känner till så mycket om sedan innan. Använd en stund för att söka fakta på internet om hen. Gör en plansch eller tankekarta där du ordnar det du har fått reda på. Du ska med hjälp av din plansch kunna berätta muntligt på engelska om pristagaren som du valt.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25