Historia åk 4-6

Vasatiden: Vasaätten – skvaller!

Start

Leta upp en ‘etta’, dvs förstasidan, på en svensk
skvallertidning. Titta även på olika löpsedlar.
Studera vilken typ av rubriker du finner.
Vad kännetecknar en typisk förstasida?
Vad är skvaller och vad är en nyhet?

Arbetspass

Skapa två rubriker av ‘skvallertidningstyp’. Rubrikerna ska ha anknytning till det som ni tidigare lärt er om Vasasönerna.

Namnen och platserna
i namnbanken kan vara till hjälp och som stöd för
minnet kan du titta på länken Vasasönerna.

Använd ett ord- eller bildredigeringsprogram för att ge layout till dina rubriker. Du ska också ha med en bild som matchar din rubrik. Titta i galleriet eller skapa en egen bild.

Skriv två artiklar utifrån dina rubriker. Skriv gärna med inlevelse och fantasi men det måste dock finnas ett visst mått av sanningshalt i artikeln. Innan du börjar skriva så bör du gå igenom länken om hur man skriver en artikel.

Avslut

Spara din artikel i PDF-format om ni vill sätta ihop en hel tidning. Sätt upp era rubriker på väggen och diskutera. Finns det likheter? Skillnader? Vad kunde vara en aktuell rubrik idag? Sätt ihop alla artiklar till er alldeles egna historiska ‘skvallertidning’.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25