Samhällskunskap åk 4-6

Aktuella politiska frågor – barnbidrag

Start

Titta på filmen tillsammans i helklass. Filmen ger en kort beskrivning av hur det svenska barnbidraget kom till och varför det infördes.

Gör en tankekarta med programmet Mindmup om barnbidraget.

Skriv in några korta punkter i din tankekarta om hur det svenska systemet med barnbidrag kom till och varför det infördes.

Arbetspass

Använd Google för att hitta två av riksdagspartiernas hemsida och undersök var de står i frågan om barnbidrag.

Skriv in vad du har fått reda på i din tankekarta.

Avslut

Använd din tankekarta som bas och berätta kort för klassen om var de två partier du valt att undersöka står i frågan om barnbidrag.

Spelar barnbidraget samma viktiga roll idag som när det infördes? Fundera och ta en kort diskussion i helklass.

Fördjupning

Sätt dig tillsammans med en kamrat som har valt andra partier än du. Gör en lista på likheter och skillnader mellan partierna!

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25