Svenska åk 1-3

Alfabetet

Start

Titta på första avsnittet ”Livet i bokstavslandet: Alfabetet” (14 min 30 s). Efter filmen kan ni prata i klassen om vilka bokstäver ni känner till.

Finns det kanske några bokstäver i klassrummet?

Följ länken och fundera och diskutera tillsammans runt frågorna.

Arbetspass

Skriv ut ett exemplar av häftet till varje elev.

Välj varje vecka ut en eller flera bokstäver att arbeta med. Lyssna sedan på den aktuella bokstavssången och sjung med.
Kan ni tillsammans hitta några saker i klassrummet som börjar på veckans bokstav? Skriv i så fall upp dem på smartboarden eller på en yta där de syns hela veckan.

Arbeta först med spårövningarna i häftet för bokstaven ni har valt, öva sedan på att skriva bokstaven så många gånger det går på ett vitt papper.

Avslut

Avsluta gärna veckan med att läsa en saga högt för barnen. De kanske kan få sagan utskriven åt sig och samtidigt leta efter veckans bokstav i texten.

De kan också få göra en teckning över något som börjar med veckans bokstav. Till exemel en drake för bokstaven D. Dokumentera alstren och sätt upp dem i klassrummet så att föräldrarna får chans att se vad deras barn har arbetat med.

Fördjupning

Klicka på bokstaven ni arbetar med och följ instruktionerna.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25