Matematik åk 4-6

Algebra

Start

I den här videon (7 min) får du reda på grunderna till Algebran – att räkna med bokstäver. Du får se exempel som visar varför man ibland behöver räkna med bokstäver och hur dessa fungerar. Du får även en genomgång av grundläggande begrepp som är bra att känna till.

Arbetspass

Öva algebra i länken bredvid. Gör om övningen några gånger.

Räkna ut värdet av uttrycken i övningen bredvid.

Lista ut det dolda talet. Vilket tal ska stå istället för X?

Beräkna värdet av uttrycken. Gör om uppgifterna tills du känner dig säker.

Stanna upp och repetera. Vad har du lärt dig? Titta på filmklippet där algebra förklaras på ett sätt till.

Avslut

Gör övningarna två och två eller i mindre grupper. Förklara för er lärare hur ni tänker att problemen ska lösas. Välj ett av problemen som ni redovisar för resten av klassen.

Skapa ett ”eget problem”. Problemet ska kunna lösas med hjälp av algebra. Skriv ned problemet och låt en kamrat lösa det.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25