Biologi åk 7-9

Alger och mossor

Start

I hav, sjöar och vattendrag lever mikroskopiska organismer och växter som räknas som alger. Med solens hjälp producerar de näring och syre. Mossor finns i skogen men även på byggnader. De tar upp vatten genom bladen och är experter på att lagra vatten. Mossor är viktiga för skogens ekosystem.

Titta på filmerna om alger och mossor.

Arbetspass

Läs texten om alger.

Läs texten om mossor.

Vilka alger finns i Sverige?

Läs ”frågor och svar” om mossor. Besök “mossornas vänner” via länken.

Gör nu en egen faktatext om alger och mossor. Använd dig av fakta och information som du fått i länkarna ovan.

Avslut

Läs artikeln om varför skogen behöver giftig mossa för att överleva.

Sammanfatta kort (fem meningar) artikelns innehåll.

Läs om algblomning och vad den innebär för hav och människor. Sammanfatta sedan texten kort.

Extra

Gå in på naturcentrums hemsida och läs mer.

Undersök vilka mossor du kan hitta på din skola.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25