Aktuellt just nu, Geografi åk 7-9

Amazonas brinner

Start

Det rapporteras om rekordmånga bränder i regnskogarna i Brasilien. Här tittar vi närmare på Amazonas geografi, varför bränderna uppstår och regnskogarnas betydelse. Börja med att läsa nyhetsartikeln till höger.

Arbetspass

Ta fram en kartbok, sök på internet för att få en överblick om Amazonas regnskog. I vilken världsdel och i vilka länder brer Amazonas ut sig? Börja med att använda länken till höger. Välj en översikt över regnskogarna i världen. Se hur regnskogarna och dess avskogning har förändrats över tid.

Läs i lugn och ro en massa fakta om tropikskogar. Anteckna det viktigaste. Sätt dig sedan med en klasskompis och berätta för varandra om tropikskogarna baserat på anteckningarna ni har gjort.

Besvara frågorna i formuläret. Får du problem så återgå till texten ovan.

Avslut

Läs texten och besvara sedan de fem frågorna under texten.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25