Geografi åk 7-9

Amazonas

Start

Läs Naturskyddsföreningens text om Amazonas regnskog. Varje stycke börjar med en fråga, skriv ett kortfattat svar på frågan.

Arbetspass

Ta fram en kartbok, sök på internet för att få en överblick om Amazonas regnskog. I vilken världsdel och i vilka länder brer Amazonas ut sig? Börja med att använda länken till höger. Välj en översikt över regnskogarna i världen. Se hur regnskogarna och dess avskogning har förändrats över tid.

Läs i lugn och ro en massa fakta om tropikskogar. Anteckna det viktigaste. Sätt dig sedan med en klasskompis och berätta för varandra om tropikskogarna baserat på anteckningarna ni har gjort.

Besvara frågorna i formuläret. Får du problem så återgå till texten ovan.

Avslut

Läs texten och besvara sedan de fem frågorna under texten.

Ta del av Naturskyddsförenings tips på hur vi alla kan undvika att bidra till avskogning av regnskog!

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25