Svenska som andraspråk åk 7-9

Argumenterande text SvA

Start

När du vill förbättra eller klaga på något kan du behöva argumentera för det du vill ändra på. Insändare och debattartiklar är exempel på argumenterande texter som ofta finns i dagstidningar. På internet kan vi uttrycka vår åsikt genom att ge kommentarer. Man kan också skriva i bloggar eller på sociala medier. I länkarna bredvid får du förklarat för dig vad en argumenterande text är. Du får också lära dig ord och begrepp som du bör känna till.

Om du behöver hitta ord eller stöter på ord du inte förstår, kan du använda ordlistan du hittar via länken.

Arbetspass

Innan du själv börjar skriva är det bra att titta på andras exempel. I länkarna kan du ta del av olika texttyper som är argumenterande.

Du ska nu skriva en egen argumenterande text. I länken finns förslag på debattämnen i fall du i stunden inte har något eget ämne att skriva om.

Titta gärna på arbetsgången som finns i mallen och använd en liknande struktur när du skriver din text.

Avslut

Sitt i grupper och byt texter med varandra och ge återkoppling. På vilket sätt är texten argumenterande? Ta hjälp av skoverkets matris när du ger återkoppling till dina kamrater.

Extra

I länkarna hittar du aktuella samhällsdebatter från en kvällstidning och från en dagstidning.
Läs någon av artiklarna och ta ställning – håller du med eller håller du inte med? Skriv ett svar på en artikel med egna motiveringar. Varför håller du med eller inte? Ge något konkret (verkligt) exempel som stöder din åsikt.

Här kan du lyssna på korta debatter med en liten tvist.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25