Hem – och konsumentkunskap åk 7-9

Att göra egna recept

Start

Ta del av den engelska texten om hur man skapar egna recept.

Skapa en egen tankekarta där du sammanfattar den text som du har läst om hur man skapar egna recept.

Använd din tankekarta för att redovisa muntligt inför klassen i en kort dragning om max fem minuter hur man går tillväga när man skapar sitt egna recept. Tips på hur du kan hålla en bra muntlig redovisning finns i filmen som du finner genom att klicka på knappen här bredvid.

Arbetspass

Sätt er i grupper om tre och tre eller fyra och fyra och diskutera er fram till ett gemensamt recept. Skriv ner ert recept och presentera det inför klassen. Du måste ladda ner PDF dokumentet för att kunna skriva i det.

Gå ut i era respektive grupper och kolla vad de ingredienser ni har med i ert recept kostar i butiken närmast skolan.

Lämna in en text till läraren med det ni kommer fram till i gruppen när ni är ute i butiken nära er skola.

Laga ert recept på riktigt. Hur fungerade arbetsprocessen i köket och hur blev resultatet? Lämna in en text till läraren där ni reflekterar över detta. Glöm inte skriva namn på er text i era respektive grupper.

Avslut

Skriv en egen reflektion där du funderar kring frågorna:

1. Vad har du lärt dig under tiden som du jobbat med att skapa egna recept?

2. Varför tror du att vi jobbar med att skapa egna recept?

3. Vad har varit lätt respektive svårt med att skapa egna recept?

4. Hur skulle det receptet ni tog fram i gruppen kunna vidareutvecklas?

Ta en diskussion i helklass sedan när ni är klara om dessa frågor utifrån era tankar och åsikter. Lämna även in den skriftliga reflektionen till läraren.

Ta del av bilderna på tallriksmodellen som ger en god uppfattning om vad som menas med en balanserad måltid. Är den måltid ni skapat ett recept för en balanserad måltid enligt tallriksmodellen? Eller är det något som saknas? I så fall vad är det som saknas? Ta en diskussion i era grupper och lämna sedan in en text där ni kort beskriver vad ni kommit fram till i era respektive grupper.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25