Svenska åk 7-9

Att skriva faktatexter

Start

Ta del av filmklippet som visar hur du en faktatext är uppbyggd.

Arbetspass

En faktatext berättar om ett ämne, t ex en händelse eller en person. Texten ska vara sann. I texten ska det finnas fakta, inte åsikter (vad författaren tycker). Läs artikeln i länken bredvid. Gör övningen som finns i texten; du tränar på att se skillnad på fakta och åsikter.

Välj en faktatext i länken bredvid. Det finns flera olika teman, uppe i sidhuvudet kan du klicka på det ämne som du är intresserad av att skriva om. Läs texten noga och gör stödord.

Använd dina stödanteckningar och gör en faktatext med egna ord. I länken bredvid får du stöd och tips!

Avslut

Byt faktatexter med varandra. Läs texten som du fått tilldelat dig noga. Ge respons till varandra.

I länken hittar du en mall för kamratrespons. Använd och följ instruktionerna i den när du ger din respons.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25