Biologi åk 7-9

Att vaccinera sig eller inte vaccinera sig?

Start

Titta på filmen om två av giganterna för vaccinens utveckling och för att få en inblick i vilken betydelse vaccin har haft för mänskligheten.

Titta på filmen som diskuterar vad en pandemi är. I filmen får du också veta mer om några av historiens värsta pandemier.

Arbetspass

Allt fler är tveksamma till att vaccinera sig. Innehåller vaccin skadliga mängder aluminium och kan barn få autism av mässlingsvaccin? ETC Göteborg tog hjälp av smittskyddsläkaren Peter Ulleryd för att reda ut några av de vanligaste påståendena om vaccinering.

Läs krönikan där en ung kvinna resonerar runt riskerna med Covidvaccin kontra riskerna med andra läkemedel.

Forska om några av de sjukdomar som de flesta i Sverige rutinmässigt vaccinerar sig mot, till exempel tuberkulos och mässlingen. Ta reda på vilka biverkningar dessa vaccin har och ta också reda på hur spridda sjukdomarna var innan vaccinering infördes.

Avslut

Dela in er i små grupper och ta fram olika argument för- och emot vaccinering.
Presentera argumenten i helklass och sammanställ en lista tillsammans.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25