Matematik åk 7-9

Avrundning

Start

Det är vanligt att avrunda tal. Vi ersätter då talet med till exempel närmaste ental, tiotal eller hundratal. Du kan även avrunda till närmaste tiondel eller hundradel, det vill säga decimaler.

Titta på de olika filmklippen som går igenom metoder för avrundning, både med heltal och decimaler.

Arbetspass

Ett bra tips när du ska rimlighetsbedöma är att först avrunda talen och sedan överslagsräkna.
 Ett exempel på detta  kan vara följande: Du handlar godis för 53 kronor och grönsaker för 75  kronor. Du betalar med en 500 – kronorssedel. Hur mycket ska du få tillbaka?

Nu ska du få träna på överslagsräkning och avrundning i olika interaktiva övningar. Gör om övningarna till du känner dig säker. Be om hjälp om du behöver.

Övningen är i Flash.

Avslut

Testa dig själv i detta quiz om avrundning. Gå tillbaka och repetera om du behöver.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25