Samhällskunskap åk 4-6

Avsändare, mottagare och budskap

Start

Vad är kommunikation? Ta del av texten och fundera på vad kommunikation är för dig. Ta gärna hjälp av andra källor. Diskutera med en kompis och definiera tillsammans vad kommunikation är.

Ta reda på vad orden innebär:
avsändare, budskap och mottagare.
Skriv ner definitionerna i ditt häfte med dina egna ord.

Arbetspass

Skapa ett eget exempel där du har en avsändare, ett budskap och en mottagare. Skriv ner ditt fall på datorn och skriv ut dokumentet när du är klar.

Avslut

Byt fall med en kamrat i klassen. Kan du hitta vem som är avsändare, vad det finns för budskap och vem som är mottagare i din kamrats fall? Skriv ner svaren på ett papper och lämna in pappret tillsammans med en kopia av ditt eget fall till läraren för bedömning.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25