Teknik åk 7-9

Bilen

Start

Ta del av texten om bilens historia och skriv ner några korta punkter om vad du tyckte var viktigt i texten under tiden som du läste den.

Utifrån texten som du läste om bilens historia och utifrån egna sökningar på nätet ska du skapa en digital tidslinje över bilens historia.
Var noga med att ta upp även sådant som bidrog till utvecklandet av bilen. Om du vill kan du skapa tidslinjen med gratisprogrammet Preceden du finner via länken.

Arbetspass

Bilen har inneburit att vi kan röra oss friare, men har också inneburit skadliga utsläpp. Ta del av texten från Naturvårdsverket och skriv en kort text om vilka problem som bilen kan orsaka miljön och därmed såväl samhället som oss som individer. Hur skulle du med egna ord vilja sammanfatta effekterna av bilismen? Maila texten till din lärare.

Ladda ner PDF filen för att kunna skriva i den.

Avslut

Bilar utan förare, så kallade förarlösa bilar, har det varit mycket tal om på senare tid. Undersök vilka möjligheter och risker som finns med förarlösa bilar.

Skriv en kort text där du tar upp vad du kommer fram till. Hämta gärna inspiration från filmen som du hittar genom att klicka på den gröna knappen här bredvid. Lämna sedan in din tidslinje, din text om bilens miljöpåverkan och texten om förarlösa bilar till din lärare.

Extra

Har du tid över och vill ha en extra utmaning? Här är ett utmanande interaktivt quiz där du kan testa dig på bilens olika delar! Hur många rätt kan du få ihop?

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25