Biologi åk 4-6

Biologin genom historien – Evolution

Start

Så här ser naturvetenskapen på hur livet på jorden uppkom. Fundera på om det var något du inte hade hört förut och om det var några ord som du inte förstod.

Arbetspass

Arbeta med frågorna. Använd gärna internet för att få tag på den information du behöver.

Diskutera och jämför dina svar med en eller flera kamrater. Lämna sedan in ditt arbete till din lärare.

Avslut

Fundera över vad du tror kommer att ske i framtiden med människan.
Reflektera över hur vi använder våra kroppar och hur detta påverkar människans evolution.
Hur kommer människan att se ut om 2000 år?

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25