Biologi åk 7-9

Biotop – sjön

Start

I Sverige finns många sjöar och de kan delas in i grupperna näringsrika och näringsfattiga. Det som avgör sjöns kvaliteter är om naturen runt omkring sjön är näringsrik eller inte.

Börja med att titta på filmklippen om sjön som ekosystem.

Arbetspass

Läs texterna om sjön som biotop och om olika typer av sjöar.

Gör övningarna och frågorna om sjön.

Varför är det viktigt att bevara våra sjöar? Titta på filmklippet som man har valt att kalla sjöeffekten och ta reda på vad du och din omvärld kan göra för att bevara våra sjöar på bästa vis.

Gör nu ett eget reklamblad eller en kort inspelning där du motiverar och inspirerar andra att ta hand om våra sjöar. Ta hjälp av Sveriges miljömål för att hitta argument och fakta.

Avslut

Lär dig namnen på några stora sjöar i Sverige och i världen. Vilken sjö ligger närmast din hemtrakt?

Läs nu om världens största sjöar.

Häng med “sjödetektiverna” och ta del av deras arbete i länken.

Extra

Läs om det berömda sjöodjuret i Skottland.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25