Biologi åk 7-9

Biotop – skogen

Start

Sverige består av mycket skog och skogen är viktig både för ekonomin och för de djur som lever där. Börja med att titta på filmklippen om skogen som ekosystem.

Arbetspass

Läs texten om skogen som biotop.

Fortsätt med att göra övningarna och svara på frågorna om skogen.

Välj ett av skogens djur. Hitta inspiration i länkarna. Skriv en faktatext där du argumenterar för att detta djur ska få finnas kvar och bevaras.

Läs om skogsindustrin i länkarna.

Gör en faktaruta där du ger reklam för skogsindustrins betydelse i Sverige. Använd argument som du hittar i länkarna. Glöm inte källhänvisa.

Avslut

Följ länken om svenska träd. Ta reda på vilka träd som du har i din omgivning (skolgården, skolvägen, hemma).

Extra

Kolla in skogens gym!

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25