Engelska åk 7-9

Bullying

Start

Läs texten om Kay, välj nivå efter var du är just nu. Gör de interaktiva övningarna.

Arbetspass

Titta på filmen och gör de interaktiva övningarna som hör till.

Öva på frågeord i länkarna bredvid.

Avslut

Diskutera i små grupper. Kom överens om vad er grupp har för svar på frågorna. Diskutera sedan i helklass vad de olika grupperna har kommit fram till. Ta en frågeställning i taget. Skapa ett klassmotto mot mobbning! Alla diskussioner sker naturligtvis på engelska.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25