Kemi åk 4-6

Atomer – byggstenarna

Start

Det finns ca 200 kemiska ämnen som kallas grundämnen. Ett grundämne är oblandat och ”rent”. Exempel på grundämnen är järn, kol, koppar, guld och syre. I länken bredvid hittar du information om järn, läs texten tillsammans. Vad får ni veta? Vilken information finns det om järn?

Atomen är den minsta delen av ett grundämne. Man kan kalla atomer för grundämnets byggstenar.

Atomer sitter ofta ihop med andra atomer och bildar molekyler. Molekyler kan bestå av flera olika atomer. Ibland är det atomer från samma grundämne och ibland är det atomer från olika grundämnen.Titta på filmen (9 min) och lär dig mer om grundämnen, atomer och molekyler.

Arbetspass

I listan bredvid kan du klicka dig fram för att få reda på om jordens alla grundämnen.

Välj fem grundämnen som du skriver fakta om. Du ska kunna berätta för övriga i klassen om grundämnenas egenskaper.

Läs texten om atomer och fortsätt sedan till nästa länk med mer fakta.

Här kan du läsa mer om atomer och hur de ser ut inuti. Studera bilden av atomen och lär dig ord och begrepp. Fortsätt sedan med frågorna i nästa länk.

Här hittar du frågor och uppgifter till texterna som du precis läst.

Avslut

Titta på bildspelet i länken bredvid. Kommer du ihåg? Skriv en kort sammanfattning till din lärare om vad du lärt dig om grundämnen, atomer och molekyler.

Extra

Titta på experimentet. Vad är det som händer? Vilka atomer består vätgas av?

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25